Đăng ký

CÁC TRANG THÔNG TIN – GROUP CỘNG ĐỒNG CỰU SINH VIÊN HUFLIT

Xin gửi các Anh/Chị Cựu sinh viên các trang thông tin của Cộng đồng Cựu sinh viên để tiện theo dõi và tham gia các hoạt động:

– Trang Fanpage Cộng đồng Cựu Sinh viên HUFLIT: https://www.facebook.com/HUFLITAlumni
– Group Sinh hoạt cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/3524884674301903
– Website HUFLIT Alumni: https://alumni.huflit.edu.vn/
– Để cập nhật thông tin cựu sinh viên các anh chị có thể điền theo link: https://tinyurl.com/HUFLITALUMNI để cập nhật thông tin với cộng đồng.

Các Anh/Chị hãy theo dõi và tham gia các Trang Fanpage và Group Cộng đồng để cập nhật các thông tin mới nhất dành cho Cựu sinh viên HUFLIT nhé…!