Đăng ký

Quyền lợi cựu sinh viên

Quyền lợi nghề nghiệp
- Tư vấn hướng nghiệp, cách viết CV và cách tham gia phỏng vấn xin việc (đến hết 2 năm sau khi bạn tốt nghiệp). - Tìm một Cố vấn nghề nghiệp trong chương trình cố vấn của HUFLIT. - Cập nhật các cơ hội việc làm. - Tham gia những sự kiện đặc biệt, những buổi hội thảo phát triển cá nhân và nghề nghiệp tại trường và của cộng đồng cựu sinh viên HUFLIT Alumni.
Quyền lợi trong khuôn viên HUFLIT
- Học bổng giảm 7% học phí cho các chương trình sau đại học tại HUFLIT. - Sử dụng thư viện: miễn phí thành viên, miễn phí vận chuyển một chiều cho dịch vụ giao nhận và miễn phí sử dụng Open Education Resources.
Quyền lợi ngoài khuôn viên HUFLIT
Giảm giá từ các thương hiệu đa dạng trên toàn quốc, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn từ ăn uống, mua sắm & giải trí, làm đẹp & phúc lợi, khách sạn & du lịch của cựu sinh viên HUFLIT quản lý và làm việc.