Đăng ký

Các bước đăng ký thành viên Cựu sinh viên

Bước1

Đăng ký

Sinh viên tiến hành đăng ký tài khoản tại đường dẫn:
Bước2

Chờ xét duyệt

Admin xét duyệt và thông báo tài khoản được duyệt qua email đã đăng ký
Bước3

Cập nhật hồ sơ

Sinh viên đăng nhập theo tài khoản đã đăng ký và cập nhật thông tin cá nhân.

Cảm nhận cựu sinh viên