Đăng ký

Hợp tác với HUFLIT

Cơ hội hợp tác
Rất nhiều các cơ hội để quảng bá doanh nghiệp của bạn, cải thiện hồ sơ và chia sẻ kiến thức chuyên môn của bạn với các sinh viên và cựu sinh viên
Quảng bá doanh nghiệp
Giới thiệu doanh nghiệp của bạn tại các sự kiện của HUFLIT hoặc quảng cáo doanh nghiệp của bạn thông qua chương trình Giảm giá của chúng tôi.
Tham quan thực tế công ty
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Tài trợ cho sự kiện
Bằng việc tài trợ cho những sự kiện của chúng tôi, thương hiệu của bạn sẽ được biết đến rộng hơn với cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên HUFLIT
Tuyển dụng sinh viên và cựu sinh viên
Cơ hội để các chuyên gia thành công, giàu kinh nghiệm cung cấp cho sinh viên HUFLIT lời khuyên và thông tin về thực tế ngành của bạn
Trao cơ hội thực tập, kiến tập
Tạo cơ hội thực tập cho sinh viên HUFLIT có thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn theo nhiều cách
Trở thành giảng viên và diễn giả khách mời
Chia sẻ ý tưởng và kiến thức chuyên môn của bạn tại lớp học và sự kiện của HUFLIT để truyền cảm hứng và cung cấp những thông tin thực tế cho thế hệ tiếp theo Bạn có thể kết nối với HUFLIT bằng nhiều cách, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Cựu học sinh và các đối tác kinh doanh của HUFLIT đều có những cơ hội kết nối và hợp tác này.