Đăng ký

Liên hệ

Cựu Sinh viên HUFLIT (Phòng Chính trị – Công tác Sinh viên)
– Địa chỉ: Tầng trệt – Khu B,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
– Email liên hệ: alumni@huflit.edu.vn
– Điện thoại: (028) 38.632.052 – Ext: 103